Bestyrelsen i Soderup bylav

Funktion Navn e-mail – Husk  (at) skal udskiftes med @ hvis du bruger en webmail. Eks. gmail eller hotmail
Oldermand Kristoffer Bruun .img(at).img
Viceoldermand, kontakt til Lokalforum Flemming Albers .img(at).img
Webmaster, Nyhedsbrev Jette Arrild .img(at).img
Kasserer Jens-Ulrik Funch .img(at).img
Sekretær Tina Christensen .img(at).img
Depotbestyrer Flemming Albers .img(at).img
Suppleant Juliane Arrild